Tjenester

Befaringsmøte/Rådgivning

Felles befaring av tomten hvor vi diskuterer deres behov, hagens potensiale og muligheter. Befaringsmøte til fast pris etter avtale.
Eget tilbud til medlemmer av hageselskapet, oppgi medlemsnummer ved kontakt.

Hageskisse/grov plan

Etter et befaringsmøte kan en enkel skisse/grov plan utarbeides. En slik skisse vil illustrere forslag til forandringer som ble diskutert. Skissen er ikke målsatt eller fargelagt. Utføres etter gjeldende timepris.

Hageplan

For å sikre at hagen utarbeides etter et helhetlig design anbefaler vi at det utarbeides en hageplan.

Hageplan utarbeides på bakgrunn av befaring, møte med deg for å innhente behov, oppmåling, registrering og fotografering av tomten, utarbeidelse av grunnplan og designskisse. Det må innhentes situasjonskart fra kommunen.

Hageplanen utarbeides i målestokk 1:100. Planen håndtegnes og fargelegges slik at du får et godt inntrykk av de grønne områdene, terrasser og andre elementer i hagen.

Planen vil inneholde generell markering av f.eks. stauder, trær, busker og lignende.

Vi kan tilby planlegging av hele tomten eller opparbeidelse av enkeltområder som for eksempel adkomsten eller sitteplassen. Utføres etter gjeldende timepris. Fastpris kan tilbys etter befaringsmøte.

Planteplan / planteliste

En planteplan vil gi en mer detaljert oversikt over hvilke planter du skal ha i din hage. Sammen med en utarbeidet planteliste hvor det står latinsk navn, norsk navn, antall og kvalitet; er dette et arbeidsdokument som du eller en gartner trenger for å beplante hagen.

Jeg legger vekt på at beplantning skal fungere som en helhet i hagen sammen med øvrige designelementer og deres livsstil.

Utarbeides på grunnlag av hageplan og etter gjeldende timepris.

Andre tjenester

Vi tilbyr også andre tjenester etter behov som for eksempel utarbeidelse av snitt- og fasadetegninger, tekniske tegninger, detaljeringer, beskrivelser i forbindelse med anbudsinnbydelser, materialvalg og materialliste, rådgivning i forbindelse med annleggsopparbeidelsen, komplett utomhusplan, innkjøpsbistand med mere.